meetschaal

Delier, meetschalen

DOS-schaal
De DOS-schaal (Delirium Observatie Screening) is een hulpmiddel om te bepalen of er sprake is van een delier. De schaal bestaat uit dertien vragen waarop gescoord wordt met een ja (1 punt) of nee (0 punten), tenzij anders aangegeven wordt. De observatie worden driemaal per dag (bijvoorbeeld tijdens drie diensten) uitgevoerd om te kunnen vaststellen of er symptomen van een delier bestaan. 

De cliënt:

 1. zakt weg tijdens een gesprek of bezigheden,
 2. is snel afgeleid door prikkels uit de omgeving,
 3. heeft aandacht voor een gesprek of handeling (ja = 0, nee = 1),
 4. maakt een vraag of antwoord niet af,
 5. geeft antwoorden die niet passen bij de vraag,
 6. reageert traag op opdrachten,
 7. denkt ergens anders te zijn,
 8. beseft welk dagdeel het is (ja = 0, nee = 1),
 9. herinnert zich recente gebeurtenissen (ja = 0, nee = 1),
 10. is plukkerig, rommelig, rusteloos, enzovoort,
 11. trekt aan infuus, sonde, katheter, enzovoort,
 12. is snel of plotseling geëmotioneerd,
 13. ziet/hoort dingen die er niet zijn.

Score van 3 of meer: waarschijnlijk een delier, score van minder dan 3 geen delier.

Download DOS-schaal

Delier-O-Meter
Dit is een verpleegkundige beoordelingsschaal om de ernst van een delier in kaart te brengen. De schaal levert geen diagnose op, maar is bedoeld om dagelijks de ernst te bepalen. Zo kan het beloop of het effect van een interventie in kaart gebracht worden.