Om inzicht te krijgen in je eigen luistervaardigheden kan je deze gratis test maken. Vul de vragen zo eerlijk mogelijk in voor het meest passende resultaat.
1.Ik houd oogcontact met de spreker terwijl ik luister.
2.Uiterlijk en spreekstijl van de spreker bepalen of ik zijn boodschap de moeite waard vind.
3.Ik probeer mijn gevoelens en gedachten in overeenstemming te brengen met die van de spreker.
4.Ik ben alert op details in plaats van op het geheel.
5.Ik let zowel op de feitelijke inhoud als de gevoelens die er achter steken.
6.Ik stel vragen om zaken duidelijk te krijgen.
7.Ik vorm pas een mening over wat de spreker zegt als deze uitgesproken is.
8.Ik doe mijn best om logica en samenhang van wat de spreker zegt te bepalen.
9.Tijdens het luisteren denk ik na over wat ik ga zeggen zodra ik daarvoor de kans krijg.
10.Ik heb graag het laatste woord.