Belevingswereld centraal

De ouderenzorg, met name de psychogeriatrie, beschikt over een breed scala aan benaderingswijzen. Soms is het een ‘revival’ van een al langer bestaande benadering, soms een variant en een enkele keer iets nieuws.

Lees artikel

Snoezelen

Snoezelen is primair gericht op het leggen van contact met ernstig demente oude mensen, het creëren van een veilig leefklimaat, en het teweegbrengen van gevoelens van eigenwaarde, ontspanning en rust bij ouderen.

Lees artikel

Warme zorg

Evenals de validerende benadering en snoezelen heeft warme zorg niet genezing of herstel als doel, maar staat de beleving van de oudere mens centraal bij deze benadering.

Lees artikel

Validerende benadering

In 1989 bezocht Naomi Feil Nederland om te vertellen over wat toen nog Validation Therapy heette. De belangstelling hiervoor was overweldigend. Inmiddels heeft de validerende benadering een vast plaats verworven binnen de benaderingswijzen voor dementerende ouderen. Wat is de Validation Therapy eigenlijk?

Lees artikel